Het vuur van Jan Verstegen

Gepubliceerd in VVP:

Er zijn veel prachtige mensen in onze sector die elke dag hun klanten het beste geven wat in hen zit. In ‘HET VUUR VAN…’ zet VVP deze mensen op een voetstuk. En dus deze keer in ‘HET VUUR VAN JAN VERSTEGEN’!

In het vuur van Jan

Het model waarbij je als klant bij elke stap geholpen wordt door een adviseur of medewerker van de bank of verzekeraar, is niet meer houdbaar. Dus maken alle aanbieders inmiddels flinke stappen om hun dienstverlening te digitaliseren. En daarbij worden vaak voor de klant keuzes gemaakt. De vraag is: kan de klant dit wel zelfstandig aan? Zeker voor de kwetsbaardere groepen aan de onderkant van de markt, is goede hulp bij financiële vraagstukken vaak te duur en hierdoor onbereikbaar aan het worden. Een online kanaal is in toenemende mate het enige alternatief. Dit stelt eisen aan de kwaliteit van online ingerichte processen. Je zult een brug moeten slaan tussen de gave mogelijkheden die digitalisatie biedt en de praktische uitvoerbaarheid voor een klant.

Jan legt uit

Wij helpen hierbij. Al ruim zes jaar ben ik, samen met mijn compagnon Edwin Riem, bezig om consumenten zelfstandig aan de slag te laten gaan met hun financiële situatie. En deze consumenten zijn weer de klanten van onze klanten. Met onze aanpak en middelen helpen we een klant de lastige financiële onderwerpen en de stappen in het proces te begrijpen. Dit doen we vanuit onze passie om consumenten te helpen. We gebruiken onze eigen ervaring als financieel planner en communicatiewetenschapper en combineren dit met uitgebreide kennis van financiële en digitale processen. Pas als de klant het echt snapt, kan hij zelfstandig de juiste stappen zetten of de juiste vragen stellen. Alleen dan pluk je als aanbieder de vruchten van een digitaal aangeboden proces.

Optimaliseren en realiseren online processen

Dus helpen wij inmiddels veel partijen in de financiële dienstverlening met het optimaliseren of het realiseren van hun online processen. Onze focus ligt hierbij op de klant en dat werkt! Dagelijks bewijzen de processen die wij met onze aanpak online hebben ingericht, dat klanten hier soepel doorheen lopen en dat het leidt tot de gewenste conversies. Wij realiseren ons dat digitalisatie een steeds groter onderdeel is van ons dagelijkse bestaan. In welke levensfase je ook zit en welk opleidingsniveau je ook hebt, we kunnen er niet meer omheen. Logisch dat de financiële dienstverlening hiervan optimaal probeert te profiteren in de dagelijkse omgang met haar klanten. Een aandachtspunt: nog te vaak is een proces aan de achterkant leidend voor de inrichting van een online proces. Mijn oproep luidt dan ook, richt het in met focus op de klant. Dan zie je de positieve resultaten spectaculair toenemen.

Bekijk hier het artikel.